czyli wszystkiego po trochu...
Wykorzystując materiały z Miechowskiego Kuferka należy powołać się na źródło: http://miechowski_kuferek.manifo.com/
dotyczy to także kopiowania i publikacji zdjęć.

Na ratunek zabytkom


Stanowiący wielką pamiątkę po naszych przodkach miechowski cmentarz parafialny sięga swymi początkami pierwszej połowy XVII wieku. Funkcjonował wówczas na tym terenie kościół św. Barbary oraz szpital dla ubogich utrzymywany przez konwent bożogrobców.

Najstarsze zachowane pomniki nagrobne zostały wykonane w połowie XIX wieku. Z upływem czasu coraz więcej nagrobków wykonywano z trwałych materiałów, które pozwoliły na ich zachowanie do czasów współczesnych. Są to zazwyczaj groby najbogatszych parafian, nierzadko piastujących funkcje we władzach miasta i powiatu oraz miechowskich lekarzy i farmaceutów. Niewiele jest grobów właścicieli ziemskich, ponieważ do I wojny światowej większość majątków na obszarze parafii należała do rosyjskiego ministra wojny Dymitra Milutina.

Aby uratować najstarsze i najcenniejsze pomniki, nagrobki i kapliczki na ziemi miechowskiej, z inicjatywy ks. proboszcza Jerzego Gredki i trójki zapaleńców: Michała Biernackiego, Krystyny Kucy oraz Elżbiety Żurkowskiej w 2000 roku powołano do życia Stowarzyszenie Miłośników Odnowy Zabytków. Do zarządu weszli: ks. Jerzy Gredka, Zygmunt Szopa, Włodzimierz Mielus, Jan Ostrowski, Stanisław Piwowarski, Andrzej Jarno, Jarosław Węgrzynowicz, Elżbieta Żurkowska oraz Michał Biernacki, któremu powierzono funkcję przewodniczącego. Oficjalna rejestracja stowarzyszenia ze względów formalnych nastąpiła dopiero w 2002 roku, wtedy też wykonano pierwsze prace renowacyjne przy „Pasyjce” Juliana Szastaka, pomnikach Eleonory Batorskiej i Wincentego Piątkowskiego oraz tablicy przy bramie cmentarnej. Fundusze na ten cel pozyskano podczas kwest zorganizowanych rok wcześniej w dzień parafialnego odpustu i Wszystkich Świętych. Uczestniczyli w nich ludzie, którym na sercu leżało ratowanie śladów po naszych przodkach, w tym miechowscy samorządowcy, nauczyciele, szefowie firm i harcerze. 

Wielką dobrodziejką stowarzyszenia była Janina Bergander, malarka, pisarka i poetka; dużego wsparcia udzielał także Piotr Kuler z Anglii (oboje Honorowi Obywatele Miechowa) oraz miechowscy przedsiębiorcy, Urząd Gminy i Miasta w Miechowie i Kancelaria Prezydenta RP.
 
W ciągu 21 lat działalności, dzięki ofiarności darczyńców stowarzyszenie odnowiło ponad 80 obiektów, przywracając im pierwotny blask. Wśród odnowionych znalazła się między innymi kaplica w Pojałowicach, fronton kościoła świętych Piotra i Pawła w Racławicach, nagrobki Szymona Błahuszewskiego, ks. Józefa Kwiatkowskiego, Andrzeja Orła, rodzin Zdanowskich i Franckich oraz hitlerowskich ofiar z okresu II wojny światowej na cmentarzu w Miechowie. Uratowano także kwaterę lotników austriackich położoną w południowej części tego cmentarza, dzięki czemu nie podzieliła ona losu zlikwidowanego wiele lat temu cmentarza wojennego, na którym pochowano kilkuset żołnierzy rosyjskich i austro-węgierskich z okresu I wojny światowej.

W roku 2013 przypadła 850. rocznica przekazania bożogrobcom przez księcia Jaksę podmiechowskich Zagorzyc. Z tej okazji stowarzyszenie przeprowadziło renowację zabytkowej kaplicy św. Jana Nepomucena zlokalizowanej właśnie w tej wsi.
 
W lipcu 2014 roku w Bazylice Grobu Bożego ks. profesor Zdzisław Małecki poświęcił sztandar stowarzyszenia ufundowany przez sołtysa Zagorzyc, Stanisława Szczepę. Zaszczyt odebrania z rąk przewodniczącego Biernackiego sztandaru przypadł pierwszemu pocztowi sztandarowemu, w skład którego weszli Stanisław Piwowarski, Ewa Zaręba i Jadwiga Wykurz.

Stowarzyszenie Miłośników Odnowy Zabytków w styczniu 2020 roku za dotychczasową działalność otrzymało „Statuetkę Macieja Miechowity” - nagrodę Burmistrza Gminy i Miasta Miechów w kategorii „Aktywna organizacja”.
 
Ze względu na pandemię nie udało się przeprowadzić kwest w 2021 roku, jednak przewodniczący Michał Biernacki nie traci nadziei. Może ten rok będzie łaskawszy, bo kolejne zabytki czekają na naprawę …
...........................................................................................................................................................
Zmarli członkowie Stowarzyszenia Miłośników Odnowy Zabytków, którzy poprzez swoją aktywną działalność przyczynili się do ratowania pamiątek przeszłości na ziemi miechowskiej:
Ks. infułat Jerzy Gredka, kpt. Piotr Kuler, Stanisław Piwowarski, ks. kanonik Mirosław Kaczmarczyk, Ryszard Leśniak, Andrzej Jarno, Kazimierz Wachacki, Krystyna Józefa Tomczyk, Krystyna Maj, Maciej Wojciechowski.
...........................................................................................................................................................
 
Kreator stron internetowych - przetestuj